Mận sấy dẻo

 Mận sấy dẻo không hạt 150g  Mận sấy dẻo không hạt 150g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Mận sấy dẻo không hạt 150g

Loại: Túi

Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Mận sấy dẻo không hạt 250g  Mận sấy dẻo không hạt 250g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Mận sấy dẻo không hạt 250g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận sấy dẻo không hạt 150g - 200g  Mận sấy dẻo không hạt 150g - 200g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Mận sấy dẻo không hạt 150g - 200g

Loại: Hũ

Giá: Liên hệ Loại: Hũ