Hạt hạnh nhân

 Hạnh nhân rang bơ 100g-200g  Hạnh nhân rang bơ 100g-200g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạnh nhân rang bơ 100g-200g

Loại: Hũ

Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Hạnh nhân rang bơ 200g - 500g  Hạnh nhân rang bơ 200g - 500g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạnh nhân rang bơ 200g - 500g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạnh nhân 200g  Hạnh nhân 200g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạnh nhân 200g

Loại: Túi

Giá: Liên hệ Loại: Túi